ආයුබෝවන්!

වාණිජකරණයේ  Digital පිවිසුම

We are a website offering classes for students.
We offer theory, revision and paper classes for those who are keen to pass
the G.C.E Ordinary level examination with an island rank.

We are a website offering classes for students.
We offer theory, revision and paper classes for those who are keen to pass the G.C.E Ordinary level examination with an island rank.


Register Now

EXPRESS LEARNING COURSE

සා.පෙළ විභගයට මාස 3 පෙර ඇරඹෙන 10 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශයම ආවරණය කරන විශේෂ පාඨමාලාව

සා.පෙළ විභගයට මාස 3 පෙර ඇරඹෙන
10 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශයම ආවරණය කරන
විශේෂ පාඨමාලාව


ICON TEST

සෑම සති දෙකකට වරක්ම පැවැත්වෙන
බුද්ධි පරීක්ෂණ ස්වයංක්‍රීය
විභාග මාලාව


SEMI ESSAY SEMINAR

අර්ධ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න ආවරණය කෙරෙන නොමිලේ පැවැත්වෙන විශේෂ
සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

අර්ධ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න ආවරණය කෙරෙන
නොමිලේ පැවැත්වෙන විශේෂ
සම්මන්ත්‍රණ මාලාව


ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය විෂයේ විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල උදෙසා විධිමත් හා ක්‍රමානුකූලව නිබන්ධන ඔස්සේ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරමින් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරමින් ඉතා සරල සුපැහැදිලි ඉගැන්වීම් රටාවක් සහිතව අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නිසැක A සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට 10 සහ 11 ශ්‍රේණි සියලු දරුවන්ට Theory සහ Paper class සඳහා දැන් සම්බන්ධ විය හැක.

11 ශ්‍රේණියේ දරුවන් සඳහා පැවැත්වෙන පුනරීක්ෂණ හා ප්‍රශ්න පත්‍ර පාඨමාලාව

විභාග ආසන්නයේ පැරණි පාඩම් එක් දිනකින් නැවත ආවරණය කරන වැඩසටහන

සෑම මසකම පන්ති කාඩ් පත ලබා ගැනීමත් සමඟ නොමිලේ ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර
කට්ටල මාලාව

සෑම මසකම පන්ති කාඩ් පත ලබා ගැනීමත් සමඟ නොමිලේ ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල මාලාව

සෑම මාසයකට වරක්ම සිදු කරන පිළිතුරු ලිවීමේ වේගය වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන

සෑම සති 2කට වරක් පන්ති ආරම්භයේ සහ අවසානයේ සාකච්ඡා කරනු ලබන ප්‍රශ්ණාවලිය

වාර විභාගයට සති හතරකට පෙර සිට ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල මාලාව

සියලු පාඩම් ආවරණය කරන කෙටිසටහන් කාඩ්පත් මාලාව

වාර විභාගය ඉලක්ක කරගත් බුද්ධි වර්ධන විභාග මාලාව


Gihan Perera

B.B Mgt(HRM)sp. Unversity of Kelaniya

මත්තේගොඩ විද්‍යාදීප විද්‍යාලයේ හා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයකු වන ගිහාන් පෙරේරා මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ උපාධිධාරියෙකි.

තවද CIMA (Chartered Institute of Management Accounting) Managerial Level දක්වා අවසන් කර ඇති අතර වසර 10 ක ඉගැන්වීමේ අත්දැකීම් සහිතව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ දරු දැරියන් 15,000 අධික ප්‍රමාණයකට දැනුම බෙදා දුන් ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ගුරුවරයාය.

Send us a Message

Please Wait....